Konfirmander

Konfirmander 2019


Skjern Bykirke har konfirmation lørdag d. 11. maj kl 10.00, Nygade 52.

Følgende skal konfirmeres den dag:

Aleksander Hammeraa Knudsen, Skjern

Christian Enggaard Andersen, Skjern

Elias Bøndergaard Jeppesen, Faster

Gry Aviaya Højgaard Andersen, Skjern

Hannah Clement Appel Linde, Bølling

Hannah Roelshøj Andreassen, Skjern

Johanne Guldhammer Mortensen, Skjern

Julie Breum Allerslev, Sdr Vium

Noah Due Kronborg Hansen, Skjern

Rebekka Ammitzbøl Jensen, Tarm

Samuel Juhl Tarbensen, Rk. Mølle

Sebastian Stidsen, Lønborg

Stephan Krogh Sørensen, Skjern

Tobias Krogh Sørensen, Skjern

Konfirmand i Skjern Bykirke


Når du bliver tretten (og går i 7. klasse) kan du gå til konfirmandundervisning i Skjern Bykirke. I undervisningen lærer du om Jesus, Bibelen og troen på en sjov, spændende og relevant måde. Når man går til præst er der også en forventning om at du deltager i menighedens gudstjenester.

Hvis du er interesseret i at deltage i undervisningen skal du tage kontakt til vores præst Morten Rugager Kristensen (morten@skjernbykirke.dk), som står for undervisningen.

Datoer for konfirmation i Skjern Bykirke de kommende år:

2019: lørdag 11. maj

2020: lørdag 2. maj

2021: lørdag 24. april