Kirkegrupper

I Skjern Bykirke har vi en række mindre fællesskaber vi kalder kirkegrupper. Det foregår normalt rundt omkring i private hjem i Skjern og alle er velkommen og man dukker bare op.

Kirkegrupper er åbne fællesskaber, hvor alle er velkommen, og hvor vi gør os umage for at byde nye velkommen i et kristent fællesskab. Vi håber at kirkegrupper kan være en hjælp til at lære det kristne fællesskab at kende for første gang. Se kommende begivenheder i kirkegrupperne på vores intranet.

Logos:  Logos er græsk og betyder Ordet. Det er en gruppe med fokus på undervisning i Guds ord, Bibelen og fællesskab omkring det.

Kontakt: Ivan Fomsgaard ivanfomsgaard@gmail.com 21 42 03 94


Husbesøg: Det er en evangeliserende gruppe, der går rundt i Skjern og inviterer mennesker til at blive en del af et kristent fællesskab.

Kontakt: Niels Peder Nielsen klostervej57@gmail.com 24 42 98 45


Kaos: Det er en fællesskabsorienteret gruppe, som mødes før gudstjeneste til frokost og/eller kaffe, og hvor der er plads til at være børnefamilie med alt hvad det indebærer.

Kontakt: Kirsten Osmundsen kirstenerp@hotmail.com 40 73 64 58


Legestuen: Det er en mulighed for dig, der går hjemme for at mødes med andre ligesindede og deres børn. Det foregår hver tirsdag formiddag fra 10.00-12.20. Medbring selv madpakke.

Kontakt: Legestue: Mary tlf: 61 27 29 67)