Tjenestegrupper

Vi er fælles om at løfte opgaverne i menigheden. Derfor tager vi – efter evner og kræfter – ansvar for forskellige opgaver i menigheden.

Vi opfordrer derfor alle i menigheden til at finde ind i en tjeneste, og dermed også finde nye relationer på tværs i menigheden, styrke glæden ved at komme til gudstjeneste og lysten til at invitere andre med.

Vi har en række eksisterende tjenestegrupper, som gerne vil høre fra dig, hvis du har lyst, gaver og evner inden for et særligt område. Måske ser du et behov i menigheden, som du har evner til at hjælpe med.

Tjenestegrupper og deres formål

Børnekirken: Målet er, at børnene møder de gode nyheder i deres øjenhøjde under gudstjenesten

Juniorkirken: Målet er, at juniorerne (4.-6. klasse) møder de gode nyheder i øjenhøjde under gudstjenesten.

Lovsangsgruppen: Målet er at lede menigheden ind i tak og tilbedelse af Gud gennem musik og sang.

Diakonigruppen: Målet er at vise opmærksomhed, byde velkommen til gudstjeneste, være opmærksom på nye.

Teknikgruppen: Målet er at skabe en lyd- og billedramme for gudstjenestefejring, hvor teknik og logistik hjælper menigheden til at tage imod de gode nyheder.

Gudstjenestehjælpere: Målet er hjælpe menigheden til at modtage de gode nyheder gennem gudstjenestens bøn, bibellæsning, nadveruddeling mm.

Forbønsgruppen: Målet er at tilbyde forbøn, og hjælpe og inspirere til bøn i menigheden.

Indsamling: Målet er at integrere og administrere gavmildhed ifm. gudstjenesten, (ansvarlig optælling og formidling af beløb).

Øvrige tjenester i menigheden og deres formål

PR-team: Målet er at kommunikere tydeligt, både skriftligt, digitalt og visuelt.

Integration: Målet er at formidle venskabskontakt og lektiehjælp til flygtninge

Praktik: Målet er at hjælpe med afvikling af kaffe, mad mm. ved Ledersamling, Generalforsamling, evt. Visionsdag mm.

Økonomi-udvalg: Målet er at tilrettelægge og styre menighedens økonomi på ansvarlig vis, med bestyrelsen som ansvarshavende.

Bestyrelsen: Målet er at fastlægge teologi, retningslinjer og mål for menigheden.Staben Målet er at føre bestyrelsens linje og beslutninger ud i livet, med særligt fokus på ledelse og vejledning i forbindelse med medlemsopfølgning, diakoni, tjenestegrupper, smågrupper og kirkegrupper.

Menighedslejr-team: Målet er at skabe minimum en årlig stor fælles-samling hvor menigheden udrustes, opmuntres og glædes.

Koordineringsgruppe: Målet er at ny-tilkomne bemærkes og tilbydes samtale, medlemsintro, information og tjeneste-mulighed. Desuden vil gruppen samle op på tjeneste i forhold til eksisterende medlemmer, og tænke med på handling i forhold til medlemmer i livskrise.

Byggeudvalg: Målet er at tilrettelægge et flyt til nye lokaler.