Skjern BykirkeDåb, bryllup og begravelse

Dåb, bryllup og begravelse

Dåb

[hr]

Dåben er en stor og afgørende begivenhed i livet, hvor vi bliver Guds børn og får Helligånden i gave.

Hvis du gerne vil døbes, eller hvis du gerne vil have dit barn døbt, bedes du henvende dig til en af menighedens præster.

Bemærk at navneregistrering ikke sker automatisk i forbindelse med dåben i en frimenighed, men skal registreres på borger.dk.

Bryllup

[hr]

Vi fastholder at ægteskabet er indstiftet af Gud, og at det er et livslangt fællesskab mellem én mand og én kvinde.

Hvis I gerne vil giftes i Skjern Bykirke, kontakt da en af menighedens præster i god tid. Vi anbefaler at alle brudepar gennemgår et forberedende samtaleforløb inden brylluppet.

Begravelse

[hr]

Ved dødsfald kontaktes en af menighedens præster for at aftale en samtale om planlægning af begravelsen. Præsten står også til rådighed for sjælesorg og anden støtte. Som medlem af Skjern Bykirke afholder menigheden de sædvanlige udgifter ved begravelse, så man hverken er bedre eller dårligere stillet end i folkekirken.