Gudstjeneste

Skjern Bykirke Nygade 52, Skjern

14. søndag efter trinitatis Søndagens tekst: Paulus' brev til Galaterne, kapitel 5, vers 16 og 22-25 Præst: Jens Lomborg