Gudstjeneste

Skjern Bykirke Nygade 52, Skjern

Sidste søndag i kirkeåret Søndagens tekst: Matthæus-Evangeliet, kapitel 25, vers 31-46 Præst: Morten Rugager Kristensen