Medlemskab

Som medlem viser man medansvar for, og støtte til, hele menigheden. Det indebærer at man støtter menigheden personligt, teologisk, økonomisk og med sin tjeneste og forbøn.

Medlemskab betyder også at du kan tilslutte dig menighedens grundlag:

1. De bibelske skrifter som Guds inspirerede og urokkelige ord som kilde og norm for kristen lære og liv.
2. Folkekirkens bekendelsesskrifter som sand og forpligtende tolkning af de bibelske skrifter og sakramenternes betydning.
3. Menigheden anser “Odense-erklæringen – om kirkens tro” af 27. august 2006, som en tydelig og nutidig formulering af kirkens tro og bekendelse.

og formål:

4. Menigheden arbejder sammen med præsten for at kalde mennesker i Skjern til personlig tro og efterfølgelse af Jesus Kristus og til ansvarligt medlemskab af menigheden gennem forkyndelse af Guds ord, dåb og nadver, bøn og lovsang, ansvarlighed og trofasthed i menighedsfællesskabet, tjeneste for næsten og menigheden.

Læs Skjern Bykirkes vedtægter.

Før du bliver medlem af Skjern Bykirke deltager du på menighedens medlemskursus, som afholdes ca. 2 gange om året. Her får du et dybere indblik i menighedens teologi, historie og visioner. Derudover har man en samtale med én af menighedens præster.

Dit medlemskab af folkekirken ophører den dag du indtræder som medlem i frimenigheden. Vi anbefaler at man forud for sin indmeldelse i frimenigheden, udmelder sig af folkekirken.

Se udmeldelsesblanket til udmeldelse af folkekirken.