Anders Aagaard
Næstformand

“kirke er noget vi er” tænker jeg er en vigtig reminder for det at være kirke. Skjern Bykirke har gode rammer, men det er mennesker samlet om Jesus der er kirken.

At få lov til at tjene sådant et fælleskab ser jeg som en fed tjans.

Jeg er i sidste halvdel af 30erne og bosiddende i Skjern med min familie.

Gå tilbage