Henrik Hedegaard Nielsen

Mit navn er Henrik, og jeg har været en del af kirken siden opstarten
af Skjern Valgmenighed, som så efterfølgende er blevet til Skjern
Bykirke.

Vi har, som familie, holdt meget af at komme i kirken, idet der
altid har været “plads” til alle. Børn, unge og ældre. I mange år har
jeg været en del af Børne- og Juniorkirken, men synes nu, at tiden er
inden til at have en anden tjeneste i Kirken.
Den glæde vi som familie haft i Skjern Bykirke, vil jeg gerne om andre
familier og enlige, også fremadrettet må få del i, hvorfor jeg med
ydmyghed og taknemmelighed, har sagt ja til bestyrelsesarbejdet i Skjern
Bykirke.

Jeg er gift med Lone, og sammen har vi tre, nu store, børn. To af dem
bor heldigvis stadig hjemme hos os i Skjern by.

Gå tilbage