Skjern BykirkePodcast4. sept. 2022. Matt. 12,31-42 (12. s. e. trinitatis) Prædikant: Morten Rugager Kristensen

Kontakt