Kirkegrupper

I Skjern Bykirke har vi en række mindre fællesskaber vi kalder kirkegrupper. Det foregår normalt rundt omkring i private hjem i Skjern og alle er velkommen og man dukker bare op.

Kirkegrupper er åbne fællesskaber, hvor alle er velkommen, og hvor vi gør os umage for at byde nye velkommen i et kristent fællesskab. Vi håber at kirkegrupper kan være en hjælp til at lære det kristne fællesskab at kende for første gang. Se kommende begivenheder i kirkegrupperne på vores intranet.

Logos:  Logos er græsk og betyder Ordet. Det er en gruppe med fokus på undervisning i Guds ord, Bibelen og fællesskab omkring det.

Kontakt: Ivan Fomsgaard ivanfomsgaard@gmail.com 21 42 03 94