Skjern BykirkeBliv ven med en nydansker!

Bliv ven med en nydansker!

[hr]

Alle mennesker har brug for at høre til i et fællesskab. For mange nydanskere kan en venskabskontakt være en stor hjælp og begyndelsen på at få en ny “familie” og et nyt netværk i et fremmed land.

Der kommer hele tiden flygtninge (fra bl.a. Syrien) til Skjern som har brug for praktisk hjælp i det daglige, hjælp med sproget og hjælp til at forstå danske værdier og traditioner.

Indhold:

Mange har brug for bare at tale om ”almindelige” ting. Det kan også åbne op for, at nogle begynder at tale om det, der har været svært, eller opleves som svært nu. Da er det vigtigt blot at lytte, at være til stede, og at yde den støtte, man kan.

Ofte er der brug for, at den danske familie yder støtte eller hjælp ud fra aktuelle behov. Det kan dreje sig om fx:

  • noget med lektier
  • at læse/forstå et brev fra fx kommunen
  • at skrive et CV
  • at søge arbejde

Når der er mulighed for det, er det godt, at den danske familie også beder om hjælp til noget. Anledningen til at yde noget kan give den nydanske familie en oplevelse af et mere jævnbyrdigt fællesskab.

Ikke alle har lige meget tid. Fx har en nydansker, der går på sprogskole eller ikke har arbejde, ofte mere tid end en dansker, der har arbejde. Hvis den danske familie fx oplever, at forventningerne til at være sammen er langt større hos den nydanske familie, end der er mulighed for, da er det vigtigt, at den danske familie på en god og imødekommende måde får fortalt, hvilke muligheder man har.

Formål:

Ringkøbing-Skjern Kommune ser det som et stort aktiv at have venskabsfamilier, og arbejder målrettet med det. Her kan vi som menighed hjælpe med at formidle denne kontakt og hælpe nydanskere med at blive integreret i det danske samfund.

At have en særlig tilknytning til en nydansk person/familie, hvor man på forskellige måder indgår i et positivt samspil. På længere sigt er det også et mål at begge parter oplever at få noget ud af kontakten, om ikke andet, så i hvert fald muligheden for at smage eksotisk mad!

Hyppighed:

Intervaller for at mødes svinger fra én gang om ugen til én gang om måneden.

Kontakt: morten@skjernbykirke.dk