Skjern BykirkeKom og vær medSmågrupper

Smågrupper

Som menighed ønsker vi at have fokus på sammenhængen mellem at mødes som den samlede menighed, hvor Bibelens budskab bliver proklameret, og at mødes som den spredte menighed rundt omkring i byen, hvor budskabet appliceres i vores liv.

Smågrupper er vores mindste fællesskaber. Her mødes man 6-10 personer, spiser sammen, læser i Bibelen sammen og beder sammen. Formålet med grupperne er at hjælpe hinanden i livet og i troen. Det er et mål at grupperne opleves som små familier, hvor vi tager os af hinanden, viser omsorg for hinanden og deler glæder og sorger.

Vi tror at smågrupperne er det bedste sted at vokse i tro og efterfølgelse af Jesus. Her står man ikke alene, men er omkranset af et trygt fællesskab. For at bevare intimiteten i grupperne er det vigtigt at man kommer trofast, er ærlig om sit eget liv, lytter seriøst til hinanden, rummer forskellige holdninger og hjælper hinanden tættere på Gud.

Hvis du vil med i en smågruppe, så send en mail til: kontakt@skjernbykirke.dk.

For dig som leder en smågruppe i menigheden samles vi to gange om året og retter fokus på et af de vigtigste byggesten i kirken: de helt små fællesskaber. Det er her livet leves og her vi udvikler os til disciple af Jesus. Til smågruppeledersamlingerne bliver du udrustet til at lede og udvikle din gruppe og får redskaber til at få et større udbytte af din gruppe.

Hvis du ønsker at starte en ny smågruppe, så send også en mail til: kontakt@skjernbykirke.dk.

Du kan læse mere om smågrupperne i vores Smågruppe Guide.