Skjern BykirkeKom og vær medBørn og Unge

Børn og Unge

Plads til Børn og Unge

Højt til loftet og plads til store armbevægelser – kirke kan være både skævt og sjovt! I Skjern Bykirke står døren på vid gab, og til søndagens gudstjeneste vrimler det med børn, unge og voksne i alle aldre. Her skal børn tydeligt opleve, at kirke også er for dem, ja, faktisk så meget, at de hver søndag har deres helt eget program under dele af gudstjenesten.

Småbørn (0-3 år)

Når gudstjenesten er godt i gang, og præsten tager tilløb til sin prædiken, kan nervøsiteten hos småbørnsforældrene anes. For, hvordan skal det lykkes at holde de små i ro, mens præsten taler?

Børnerummet ved kirkesalens indgang sætter en stopper for de nervøse trækninger, for her kan de små lege. Prædiken kan desuden høres fra en højtaler i legerummet.

Legestue (børn under skolealderen)

Kirken har endnu et tilbud for de yngste – og her gælder det alle børn under skolealderen: Hver tirsdag er der legestue i kirken kl. 10.00, hvor der er aktiviteter, fri leg, sang og musik, og hvor vi har spist vores medbragte madpakker, så vi er færdige kl. 12.30. Du er meget velkommen til at kigge forbi – det kunne være så hyggeligt! 

Børnekirke (3 år – 3. klasse)

Rigtig mange børn kommer i Skjern Bykirke, og vi er simpelthen så glade for hver og én! Derfor gør vi alt, hvad vi kan for, at børnene føler, at det også er deres kirke. Gudstjenesten føles måske lidt lang, og benene kan trænge til at bevæge sig – eller måske endda spæne afsted? Midt i gudstjenesten skal præsten tale i længere tid, og dér er det tid til børnekirke!

I lokaler tæt på kirken er der sjove aktiviteter, hygge, leg, og vi skal høre om Gud – men fortalt på en måde, så det er nemmere for børn at forstå. Tit er der så mange børn, at vi deler os i tre grupper, hvor programmet er lidt forskelligt. Hvis det er rart at tage en voksen med, må man gerne det, for børnekirken holdes af vildt søde ledere – og de står klar til at tage imod. De sørger selvfølgelig også for, at alle kommer godt tilbage til kirken igen.

Børnekirken er en del af Danmarks folkekirkelige Søndagsskoler, og herfra får vi bl.a. materialer, inspiration og sparring, som vi er rigtig glade for. Men tilknytningen giver os også en ekstra bonus: Børnekirken kan nemlig få økonomisk støtte til endnu flere spændende aktiviteter – udregnet efter hvor mange børn, der er medlemmer.

Juniorkirke (4. – 6. klasse)

Når du har fejret din 10 års fødselsdag, er du SÅ klar til juniorkirke. Alle fra 3.-6. klasse smutter sammen med en flok ledere, når prædiken går i gang i kirken, og så laver vi gudstjeneste på vores egen måde. Alt det med Gud kan være svært at forstå, men i juniorkirken kigger vi sammen nærmere på, hvad det egentlig handler om. Her kan man spørge om alt – der er ingen dumme spørgsmål.

Der skal selvfølgelig også være tid til spændende aktiviteter, sjov og ballade, og på alle mulige måder prøver vi at gøre juniorkirke fedt! Vi ledere er med på at vende tingene på hovedet og tænke helt omvendt. Og måske har du en vildt god idé, som vi skal prøve af? Skynd dig at kom og vær med – vi glæder os!

Ungkirke og Unghygge (7. – 9. klasse)

Der er nu et tilbud for unge i alderen 7. kl – 9. kl i Skjern Bykirke. Programmet varierer fra gang til gang og det foregår enten fredag aften eller søndag efter gudstjenesten.

Se nærmere i programmet: UngHygge – Program Forår 2024

Formålet er at skabe et fællesskab på kryds og tværs af aldergrupper og skoler, så det bliver naturligt at have en tilknytning til kirken og bidrage til fællesskabet.

Konfirmand i Skjern Bykirke

Når du bliver tretten (og går i 7. klasse) kan du gå til konfirmandundervisning i Skjern Bykirke. I undervisningen lærer du om Jesus, Bibelen og troen på en sjov, spændende og relevant måde. Når man går til præst er der også en forventning om at du deltager i menighedens gudstjenester.

Hvis du er interesseret i at deltage i undervisningen skal du tage kontakt til vores præst Morten Rugager Kristensen (morten@skjernbykirke.dk), som står for undervisningen.

Konfirmationer i Skjern Bykirke ligger traditionelt den 3. lørdag efter påske. Det er de kommende år:

2024: 20. april

2025: 10. maj

2026: 25. april