Skjern BykirkeStøt økonomisk

Støt økonomisk

Skjern Bykirke finansieres først og fremmest af gaver fra menighedens medlemmer. Vi forventer derfor at alle, der kalder Skjern Bykirke deres kirke, også bidrager økonomisk til menighedens liv og vækst.

En fast gaveaftale er en stor fordel for menigheden og for dig selv. Med en betalingsserviceaftale sker det meste af sig selv, og menigheden får bedre mulighed for at lægge budget for det kommende år.

Gaver til Skjern Bykirke er fradragsberettigede. Der er to måder at få fradrag for sine gaver ifølge ligningsloven §8A og §12:

  1. Fradragsberettiget gave: Du kan give en gave på op til 17.700 kr. i 2023 og oplyse dit cpr. nr. til vores kasserer. Så indberetter kassereren gaven til skat og så er hele beløbet fradragsberettiget.

    2. Du kan oprette et gavebrev, der skal gælde i min. 10 år. Her forpligter du dig på at give et fast årligt beløb eller en fast procentdel af din skattepligtige indkomst. Det giver mulighed for at trække op til 15% af din personlige indkomst (+ positiv nettokapitalindkomst) fra i skat, dog altid minimum 15.000 kr. Beløbet opkræves via PBS. Kassereren indberetter gaven til skat. En formular til gavebrev findes her.

Gaver kan indbetales eller overføres til Skjern Bykirkes bankkonto i Vestjysk Bank: Reg. nr. 7650 og kontonr. 0001462113, eller du kan oprette en PBS-aftale. Det er ikke muligt med dankort eller bankoverførsel at indbetale gaver til gavn for andre organisationer end Skjern Bykirke via dette kontonummer.

Årsregnskab

Bykirkens årsregnskab 2022

Bykirkens årsregnskab 2023

 

 

Svend Erik Tarp

Svend Erik Tarp

Bykirkens kasserer

Spørgsmål og aftaler sendes til kasserer@skjernbykirke.dk.