Skjern BykirkeKom og vær medMedlemskab

Medlemskab

Til både gudstjenste og alle kirkens aktiviteter er alle velkommen. Det koster ikke noget og man dukker bare op. Før man begynder at tænke medlemsskab, vil vi rigtig gerne lære dig og kende. Så duk gerne op til en række gudstjenester.

For at kirken kan fungere, og økonomien løbe rundt, er det vigtigt med medlemsskab. Som medlem viser man medansvar for, og støtte til, hele menigheden. Det indebærer at man støtter menigheden personligt, teologisk, økonomisk og med sin tjeneste og forbøn. Hvis du med tiden er faldet til og føler dette er din kirke, kan medlemsskab være en god måde at støtte op om kirken.

Medlemskab betyder også at du kan tilslutte dig menighedens grundlag:

1. De bibelske skrifter som Guds inspirerede og urokkelige ord som kilde og norm for kristen lære og liv.
2. Folkekirkens bekendelsesskrifter som sand og forpligtende tolkning af de bibelske skrifter og sakramenternes betydning.
3. Menigheden anser “Odense-erklæringen – om kirkens tro” af 27. august 2006, som en tydelig og nutidig formulering af kirkens tro og bekendelse.

og formål:

4. Menigheden arbejder sammen med præsten for at kalde mennesker i Skjern til personlig tro og efterfølgelse af Jesus Kristus og til ansvarligt medlemskab af menigheden gennem forkyndelse af Guds ord, dåb og nadver, bøn og lovsang, ansvarlighed og trofasthed i menighedsfællesskabet, tjeneste for næsten og menigheden.

Læs Skjern Bykirkes vedtægter.

Før du bliver medlem af Skjern Bykirke deltager du på menighedens medlemskursus, som afholdes ca. 2 gange om året. Her får du et dybere indblik i menighedens teologi, historie og visioner. Derudover har man en samtale med én af menighedens præster.

Dit medlemskab af folkekirken ophører den dag du indtræder som medlem i frimenigheden. Vi anbefaler at man forud for sin indmeldelse i frimenigheden, udmelder sig af folkekirken.

Se udmeldelsesblanket til udmeldelse af folkekirken.