Skjern BykirkeBrug for kirkenBegravelse

Begravelse

Begravelse i Skjern Bykirke

Et ældre menneske sover ind mæt af dage. Et slidsomt sygdomsforløb får ende, og et lidende menneske får fred. En ulykke sker, som et lyn fra en klar himmel, og vi står handlingslammede tilbage. Døden kan se meget forskellig ud, men altid skal der skabes en værdig ramme om afskeden med dét menneske, som vi ikke længere har hos os. 

Når et dødsfald sker, skal I kontakte en af kirkens præster, for at lave en aftale om at mødes og planlægge  begravelsen. Uanset omstændighederne omkring dødsfaldet, er det ofte meget svært og sorgfuldt at miste. Som kirke ønsker vi at følges med jer i den sorg, I står i, og det er altid muligt at kontakte én af præsterne for en samtale, forbøn eller anden støtte. 

Som medlem af Skjern Bykirke afholder vi som kirke de sædvanlige udgifter ved begravelse, så vi ikke er hverken bedre eller dårligere stillet, end hvis vi var medlemmer af folkekirken.