Skjern BykirkeBrug for kirkenBooking af lokaler

Booking af lokaler

Leje af kirkens lokaler

Som medlem af Skjern Bykirke er det muligt at leje kirkens lokaler.

Desuden kan der under særlige omstændigheder indgås aftale med en række udspecificerede andre.

Hvis du har øvrige spørgsmål til lokalebooking, er du velkommen til at kontakte kirkens kontor

Regler, praktiske informationer, priser og bookingoplysninger.

,Regler, praktiske informationer, priser og bookingoplysninger.

Hvem kan leje kirkens lokaler?

Kirkens lokaler kan udlejes til medlemmer.
Private, samarbejdspartnere, kommunen eller kristne organisationer kan leje efter særlig aftale.
Overnatning: Efter særlig aftale kan ungdomsforeninger bruge lokalerne til kollektiv uge o.lign. Der lejes ikke ud til unge under 18 år.

Hvornår kan bygningerne lejes?

Kirkens lokaler kan ikke lejes om søndagen i forbindelse med gudstjenester.
Booking foregår efter først til mølle princippet men tidligst 6 måneder i forvejen for private arrangementer.

Pris for leje af kirkens lokaler pr døgn:

Det koster 1000 kr for medlemmer at leje kirkens lokaler pr døgn uden kirkesalen. Medlemmer kan i forbindelse med begravelse eller bryllup få stillet lokalerne til rådighed gratis under forudsætning, at man selv gør rent efterfølgende.

Hvilke lokaler kan lejes?

Kirkesalen kan ikke udlejes uden særlig aftale med bestyrelsen. Foyeren og øvrige lokaler kan udlejes til private fester mm. Der må ikke spises i kirkesalen.

Generelle regler

Alkohol: Der må ikke nydes alkohol i kirkens lokaler.
Fester: Vi ønsker at fester afholdes på en sober og respektfuld måde både overfor kirkens kristne værdier og vores naboer.
Der må ikke spilles høj musik efter kl. 24.00. Der må ikke bruges røgmaskine i kirkens lokaler.

Rengøring

Kirken rengøres hver mandag. Det betyder, at der kan være tegn på ugens aktiviteter, når man senere på ugen ankommer til kirken. Vi forventer at lokalerne afleveres i samme stand som ved udlejningen. Mangelfuld rengøring vil blive udført på lejerens regning. Det tager anslået 8-10 mandetimer at gøre kirkens lokaler rent. Der er udarbejdet en oversigt med opgaver i hvert enkelt lokale.

I øvrigt gælder følgende:

Beskadigede og eller ødelagte ting erstattes til nyværdi.
Musikinstrumenter og teknisk udstyr må ikke benyttes uden forudgående aftale med musikgruppen.
Affald i større mængder tages med.

Praktisk:

Adresse: Nygade 52, 6900 Skjern
Booking: mette@skjernbykirke.dk
Betaling: Konto nr. 1462113 Reg. nr. 7650 (Vestjysk bank). Mærkes: “Leje af kirkens lokaler.”