Skjern BykirkeKom og vær medLedertræning

Ledertræning

Ledere med gejst, visioner og ambitioner

Engagerede ledere, som brænder for netop deres område af kirken, har vi rigtig mange af i Skjern Bykirke, nogle har ansvar for et tjenesteområde, nogle er ledere af smågrupper, og andre er kirkegruppeledere.

Det er en kæmpe gave for kirken, at så mange ledere har gejst, visioner og ambitioner for netop detområde, de er ledere for. Og begejstringen smitter!

Fællesskab med andre ledere, hvor erfaringer, opmuntringer, frustrationer og succeser kan deles, er rigtig vigtig for, om vi er glade for vores opgave som leder. Og vi har brug for udrustning til opgaven.

Fire gange om året samles vi til ledersamlinger hvor vi støtter hinanden i tjenesten, udveksler erfaringer, får bibelsk input og beder for hinanden. Smågrupper er kirkens helt små fællesskaber, hvor vi er 6-10 personer i hver gruppe. De små fællesskaber er én af de vigtigste byggesten i kirken, da det er her vi følges tæt i livet og troen. Ledere af smågrupperne mødes to gange om året, hvor fokus er på udrustning af dig som leder. At du bliver klædt på til at lede og udvikle din gruppe, og at du får redskaber til at få et større udbytte af jeres fællesskab.