Tjeneste

Hvad brænder du for?

Skjern Bykirke bygger på et stort netværk af frivillige, som brænder for hver deres område i kirken. Vi vil opfordre alle i menigheden til at finde ud af, hvor i kirken de skal løfte med, og en sidegevinst ved at engagere sig er ofte nye relationer på tværs. Som frivillig er der kæmpe potentiale til at lære nye mennesker i kirken at kende og på den måde styrke glæden ved at komme i kirken i det hele taget. Vi vil helt vildt gerne høre fra dig, hvis du har lyst og evner til at bidrage inden for et særligt område. Du finder kontaktinformationer på de ansvarlige for hvert af tjenesteområderne herunder.

Tjenesteområder i Skjern Bykirke

Gudstjeneste

Musik og lovsang, lys, billede og teknik, gudstjenestehjælpere og forbøn.

Gæstfrihed og omsorg

Diakoner (velkomst eller opsøgende), forplejning og rekruttering.

 Børn og Unge

Legestue, børnekirke og juniorkirke.

Ledelse og undervisning

Kommunikation, Logos, økonomi og virksomhedsleder.

Bygning

Husteam, udeteam, rengøring og udsmykning.