Skjern BykirkeDaglig leder

Daglig leder

Er du Skjern Bykirkes nye daglige leder?

Til en nyoprettet stilling som daglig leder i Skjern Bykirke leder vi efter dig, som har ledelseskompetencer og har blik for åndeligt liv ind i en evangelisk-luthersk frimenighed.

Om stillingen

Du bærer med på vores vision om at være: En taknemmelig kirke i mission.

Du får overordnet ansvar for ledelsen af kirkens tjenestegrupper, samt daglig drift og administration i kirken. Du får mandat og økonomiske beføjelser der understøtter dit ledelsesansvar.

Du kommer ikke til at stå alene. Du indgår i kirkens ledelsesteam sammen med vores to præster. Du refererer til bestyrelsen. Du er med til at omsætte bestyrelsens mål og visioner til konkret handling.

Du er klar over, at det ikke er dig eller præsterne eller bestyrelsen, som kirken står og falder med. At det er Jesus Kristus som er kirkens herre.

Livet i Skjern Bykirke bæres og udføres af op mod 200 forskellige medlemmer, som frivilligt tjener hinanden med forskellige nådegaver og evner. Kirkens liv består derfor i høj grad af forskellige tjenestegrupper.

Du har overblik over kirkens mere end 30 forskellige tjenestegrupper. Du er ansvarlig for ad denne vej at kommunikere bestyrelsens beslutninger ud i menigheden, samt definere gode rammer for de forskellige gruppers tjenestepraksis. Lederne i disse grupper viser du opmærksomhed, du sikrer dem trivsel og motivation, og er på den måde med til at fastholde og udbygge en sund kirkekultur og tjenestepraksis.

Du kan gennemskue et regnskab, lave budgetopfølgning i samarbejde med ØU og bestyrelsen.

Du er ansvarlig for planlægning og afholdelse af vores kvartals-ledersamlinger.

Du får overordnet ansvar for kirkens kommunikation indadtil og udadtil.

Bemærk! Da stillingen er nyoprettet, vil du få stor indflydelse på, hvordan din rolle i praksis skal udfolde sig. Afhængigt af dine kompetencer og interesser vil der være mulighed for at justere på jobindholdet.

Om dig

 • Du kan tilrettelægge din egen arbejdsdag, og trives i variationen mellem kontorarbejde i dagtimerne, møder om aftenen.
 • Du har det godt med at tage selvstændige beslutninger
 • Du har organisatorisk overblik og erfaring med ledelse.
 • Du smøger ærmerne op, når der dukker udfordringer op i hverdagen.
 • Du er villig til at varetage nødvendige administrative opgaver
 • Du bliver medlem af menigheden, og tager som sådan del i menighedens gudstjenester om søndagen.
 • Du har forståelse for frimenighedens særlige historie, kultur og struktur.

Om Skjern Bykirke

 • Kirken blev grundlagt i 2006. I dag er vi over 500 medlemmer. Kirkens formål er at kalde mennesker til personlig tro og efterfølgelse af Jesus.
 • Vi er en evangelisk luthersk menighed med tilknytning til Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) og Netværk for Missionale Menigheder (NMM).
 • Kirken er båret af en stærk tjenstvillighed. Hver uge er mange frivillige med til at fejre gudstjeneste til både børn, unge og voksne.
 • Gudstjenesterne er kirkens hjerte. Derudover har vi mange forskellige fællesskaber såsom smågrupper, tjenestegrupper, børne- og juniorkirke, gospel, legestue, familienetværk, grupper for hhv. mænd og kvinder, koncerter og konferencer.

Ansøgning og tiltrædelse

Der er mulighed for ansættelse på fuldtid med tiltrædelse efter aftale.

Vi afholder løbende samtaler og forbeholder os retten til at ansætte løbende, så send din ansøgning, CV og evt. udtalelser og uddannelsesbevis til formand Karsten Ahle på ahle83@gmail.com

Der forventes personprofil-vurdering gennem ekstern udbyder mellem første og anden samtale. Referencer bedes desuden oplyst mellem disse samtaler.

 

Vil du vide mere om jobbet?

Kontakt bestyrelsesformand Karsten Ahle på 30 95 56 06 eller næstformand Anders Aagaard på 91 89 17 99.

Stillingsopslaget som pdf: Daglig leder stillingsopslag – Skjern Bykirke