Skjern BykirkeBirger Juhl Nielsen

Ansatte og frivillige

Birger Juhl Nielsen

Ulønnet hjælpepræst

birgerjuhl@yahoo.dk

Birger Juhl Nielsen er menighedens ulønnede hjælpepræst. Han er gift med Marianne, far til fire drenge og bor i Tarm.