Skjern BykirkeVelkommen til LOGOS

Velkommen til LOGOS

Velkommen til undervisning ved  Morten Rugager Kristensen

Søndag 3. november 2019

Vi starter med Drop-in kaffe fra kl 9.30

Undervisning starter kl 10.00

Emnet er: Retfærdighedens konge – Melkisedek. Ud fra Herbræerbrevet kap. 5-7.

Tilmelding til Mogens Fausholt 2028 5936.

Pris for hele molevitten inkl sandwich 50 kr

Kom frisk og få en søndag formiddag med god undervisning og fællesskab med andre fra menigheden.

Hilsen LOGOS udvalget