Skjern BykirkeCorona

Corona

Kære alle – der er kommet nye restriktioner vedr. forsamlinger over 200

Kilde: https://www.km.dk/covid-19-information

Regeringen har besluttet at indføre restriktioner for indendørs arrangementer med flere end 200 deltagere. Dette gælder derfor også Skjern Bykirkes gudstjenester, da vi ofte er over 200 deltagere.

Myndighederne skriver blandt andet:

”Fra den 12. november 2021 kl. 6.00 indføres krav om coronapas ved gudstjenester, messer, fredagsbøn, vielser, barnedåb, begravelser/bisættelser og lignende religiøse handlinger, samt for øvrige menighedsarrangementer i folkekirken og andre trossamfund.

Kravet om coronapas ved de nævnte aktiviteter gælder for lokaler og lokaliteter, som folkekirken og trossamfund uden for folkekirken råder over, og hvortil offentligheden har adgang.

Kravet om coronapas gælder dog ikke, hvis arrangøren sikrer, at der opholder sig 200 eller færre deltagere i lokalet eller lokalerne samtidig. Dette kan fx sikres ved, at der ikke tilbydes mere end 200 pladser og ikke tillades adgang for flere deltagere”

Hvad betyder det for os?

Når der er over 200 deltagere, skal man ved indgangen fremvise coronapas i forbindelse med gudstjenester og andre arrangementer.

Når der er under 200 deltagere, skal man ikke fremvise coronapas.

Vi har på denne baggrund besluttet følgende:

  1. Vi ønsker at man kan komme til gudstjeneste og føle sig tryg ved at være der, selvom der er over 200 personer. Derfor vil gudstjenesten kl. 10.30 være med krav om coronapas, og der vil ikke være begrænset antal pladser. Denne gudstjeneste vil være sådan som vi normalt holder gudstjeneste.
  2. Vi tilbyder en gudstjeneste senere på dagen, hvor der ikke skal fremvises coronapas, og hvor der derfor er plads til max. 199 deltagere. Denne gudstjeneste vil være i en kortere form med sang, bøn, prædiken og altergang, men uden Børnekirke, Juniorkirke, forbøn mm.

Vi håber og beder om forståelse og respekt for hinandens valg af vaccine og ikke-vaccine, og de spørgsmål det nye påbud måtte fremkalde. 

Hvis nogle har brug for uddybning, samtale eller forbøn er man velkommen til at kontakte en af præsterne.

Vi ser frem til at mødes til gudstjeneste og dele Guds ord, liv og tro med hinanden.

De bedste hilsner – Bestyrelsen i Skjern Bykirke