Skjern BykirkeFælles smågruppesamling

Fælles smågruppesamling

Tirsdag 17. september kl. 19.00-22.00
Onsdag 13. november kl. 19.00-22.00

Tilmelding til den første aften til Vibeke Allerslev mobil 61 34 97 90 senest 13/9. Man melder sin smågruppe til, så vi ved hvor mange der kommer.

Vi vil gerne opmuntre til at komme og få fyldt på af Guds Ord af vores præster sammen med smågruppen. Samt socialt samvær hen over kaffen.

– Det er tanken at dette gør det ud for en smågruppeaften.

Aftenens forløb

  • Kl 19.00 Tjek ind i smågrupperne, find det sted i kirken hvor i kan samles med hinanden. Så er der tid til at få snakket om siden sidst og bedt for aftenen
  • Kl 19.30 Vi mødes i kirkesalen til 1 fælles sang og oplæg ved en af præsterne. Et længere oplæg der bærer mere præg af undervisning end prædiken. 
  • Efter endt undervisning går vi tilbage i smågrupperne, hvor der skal snakkes om spørgsmål og drøftes det der er blevet hørt. Vi beder hver i sær i grupperne.
  • Kl 21.15 Kaffe og kage og opfordring til at snakke videre med de andre smågrupper om, hvad de har snakket om. Og man kan drible hjem når man syns.
  • KL 22.00 Lukker og slukker vi.

Vi håber i vil tage disse datoer med i jeres planlægning af datoer for jeres smågrupper samlinger i efteråret. Det er ikke meningen at det er ekstra aften, men et tilbud om en anden måde at være til smågruppe på.

Man melder sin smågruppe til så vi ved hvor mange der kommer.

Vi vil evaluere konceptet efter disse gange og hører selvfølgelig gerne feed back fra jer.

Hvis du ikke er med i en smågruppe er du meget velkommen alligevel, meld gerne at du kommer så finder vi ud af en fordeling. 

Med venlig Hilsen

Jane og Michael, Anne Mette og Uffe, Hanna og Chrisjan, Vibeke og Niels Jørgen