Skjern BykirkeGuide til gudstjeneste i børnefamilien

Guide til gudstjeneste i børnefamilien

Inspireret af andre kirker er her en vejledning til, hvordan en familie med børn kan fejre gudstjeneste i hjemmet. Der er forskellige forslag og elementer, som I kan tilpasse jeres familie.

Forberedelse

Tag en snak om, hvordan I vil fejre gudstjeneste. I kan hjælpe hinanden med at finde et par sange. Søndagens tekst kan findes her. Aftal hvem der læser og hvem der beder en bøn til indledning og til afslutning. Det er godt at inddrage børnene på forhånd, lade dem tage del i forberedelsen og give alle opgaver undervejs i selve fejringen. Det kan være en god idé at lave et lille alter, et bord for eksempel, hvor der stilles lys, blomster og et kors.

En mulig fremgangsmåde

INDLEDNING:

Begynd med, at et barn tænder lysene. Det er en god måde at vise, at nu er vi i gang. En kunne derefter sige: ”Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus”.

BØN:

Læs en bøn fra salmebogen eller bed en fri bøn for dagen og for gudstjenesten.

SANG:

Det er godt at synge sammen – også i en tid, hvor omstændighederne er noget anderledes. Vælg sange fra salmebogen, lovsange eller børnesange. På YouTube findes mange børnesange på dansk og engelsk, som man kan synge med på.

TROSBEKENDELSEN:

Trosbekendelsen samler os om troens centrale budskab. Kan læses, synges eller siges højt i kor.

BØRNEKIRKE:

Fortæl dagens tekst eller en anden historie fra Bibelen for børnene. Det kan være en god idé at leve sig ind i historien og måske klæde sig ud eller bruge legetøjsfigurer til at illustrere fortælingen. Prøv at snakke med børnene om, hvad de synes teksten betyder. Man behøver ikke give dem alle svarene!

PRÆDIKEN:

Lyt til en prædiken. Børnene kan evt sidde og tegne imens man lytter. Man kan finde de nyeste prædikener fra Skjern Bykirke her.

SANG og VELSIGNELSE:

Syng evt en sang mere og slut med at sige den apostolske velsignelse imens man holder hinanden i hænderne: ”Vor Herre Jesu Kristi nåde, Gud vor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle! Amen”

BØN:

Det kunne være afsluttende bøn eller Fadervor. Derefter slukker en af børnene lyset.