Legestue

Skjern Bykirke Nygade 52, Skjern

Drop-in 9.45-10.15. Derefter aktiviteter, fri leg, sang og musik og bibelhistorie. Vi spiser madpakker sammen. (For børn under skole-alderen og deres forældre)