Familienetværk

Skjern Bykirke Nygade 52, Skjern

Familienetværket er et sted at mødes, et sted at have nogen at snakke med, få nye venner og måske en frisk vinkel at se tilværelsen fra.