Skjern BykirkePåsken nærmer sig!

Påsken nærmer sig!

Men hvordan med gudstjeneste?

I Påsken fejrer vi Jesus død og opstandelse i kirker over hele landet. Vi vandrer i fællesskab i gudstjenesterne fra palmesøndags kongehyldest, over skærtorsdags nadverfejring til langfredags lidelse, død og begravelse. Og så: tidligt søndag morgen kommer kvinderne til den tomme grav – for Jesus er der ikke længere. Kristus er opstanden! Det faktum bygger vi hans kirke på.

Men i år bliver det anderledes end vi plejer. Der er følgende muligheder for gudstjenester i påsken i Skjern Bykirke, både online og fysisk:  

Gudstenester i påsken:

Palmesøndag kl 10.30 (online)
Skærtorsdag kl 17.00-17.30 (fysisk)
Langfredag kl 19.30 (både fysisk og online)
Påskedag kl 8.00-8.30 (fysisk)
Påskedag kl 10.30 (online)
Påskedag 14.00-14.30 (fysisk)
Bemærk at de korte fysiske gudstjenester kræver tilmelding, som du finder her (børn tilmeldes som kategorien “voksne”):

Tilmelding til fysiske gudstjenester her.

Velkommen til 30 minutters gudstjeneste. Der vil være begrænsning i forhold til deltager-antal og fællessang.

Påskevandirng 1. april

Derudover er det også muligt at deltage i en påskevandring 1. april kl 13.30-15.00. Vi vil gå en tur i naturen og lytte til centrale påsketekster fra evangelierne. Tilmelding som ovenfor.