Skjern BykirkeKarsten Ahle

Ansatte og frivillige

Karsten Ahle

Formand

ahle83@gmail.com
30 95 56 06