Ledertræning

I Skjern Bykirke har vi en lang række af engagerede ledere som brænder for deres område af menigheden. De tjener som smågruppeledere, tjenestegruppeledere og kirkegruppeledere. Som ledere har vi brug for at mødes med andre ledere for at blive fyldt op og udrustet til vores opgaver.

Som leder må du ikke føle dig alene i din tjeneste. Derfor samles vi fire gange om året til ledersamlinger hvor vi støtter hinanden i tjenesten, udveksler erfaringer, får bibelsk input og beder for hinanden.

For dig som leder en smågruppe i menigheden samles vi to gange om året og retter fokus på et af de vigtigste byggesten i kirken: de helt små fællesskaber. Det er her livet leves og her vi udvikler os til disciple af Jesus. Til smågruppeledersamlingerne bliver du udrustet til at lede og udvikle din gruppe og får redskaber til at få et større udbytte af din gruppe.

Hvis du drømmer om at starte en ny smågruppe, så send en mail til: kontakt@skjernbykirke.dk.