Skjern BykirkeBibelstudie: Diakon = tjener
Bibelstudie: Diakon = tjener

I søndags handlede prædikenen om Luk 22,24-27, hvor der står:

Luk 22,24-27: “De kom også i strid om, hvem af dem der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem: »Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være; men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst: den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er iblandt jer som den, der tjener.”

Det græske ord, der bliver oversat med tjener, er diakonos, eller på dansk diakon. Det betyder medhjælper, tjener eller assistent. I NT er diakon en meget bred betegnelse. Det bruges om apostlene selv (de kaldes Guds tjenere, evangeliets tjenere og ordets tjenere), om evangelister, gudstjenestehjælpere, besøgstjeneste, og om praktiske hjælpere.

Diakoni er tjeneste – men det er ikke nødvendigvis tjeneste med ord – det er kærlighedens tjeneste.

De vigtigste tekster for at forstå, hvad det vil sige at være diakon, er: ApG 6,1-7 og 1 Tim 3,8-13, og et godt sted at starte.

Jesus kalder kvalificerede mænd og kvinder til at lede sin kirke som diakoner. Vi hører første gang om den officielle opgave som diakon i ApG 6,1-7. Efterhånden som kirken voksede, fik menighedens ledere flere og flere praktiske opgaver ud over deres primære opgaver, som var forkyndelse, ledelse, undervisning og bøn. For at de ikke skulle brænde helt ud, udpegede man diakoner til at assistere lederne med at varetage deres ansvar.

Men det er ikke hvem som helst, som udpeges til opgaven som diakon. 1 Tim 3,8-13 forklarer os, hvilke kvalifikationer vi skal lede efter i en diakon (menighedstjener er en oversættelse af ordet diakon på græsk). Han eller hun skal have integritet (stå ved deres ord), være gavmilde, ædru, og skal kunne vejlede andre i troens spørgsmål, have et godt ry uden for kirken, og kunne tage sig af sin familie (jvf. 1 Tim 5,8).

Spørgsmål til samtale:

  1. Hvad siger Gud til dig igennem disse tekster?
  2. Hvordan har du tidligere forstået ordet diakon? Har Gud ændret eller bekræftet din forståelse af ordet?
  3. I ApG 6,2 står der at apostlene forsømte Guds ord. Hvordan undgår vi at gøre det samme i dag?
  4. Stilles der rimelige krav til diakonen i 1 Tim 3,8-13?
  5. Kom med et konkret eksempel på en tjeneste du varetager eller har varetaget.

For en PDF-version klik på linket: Diakon = tjener.

Seneste blogindlæg

“Vil du være min ven?”

“Vil du være min ven?”

"Vil du være min ven?" Blogindlæg om fællesskab Hver tirsdag er der legestue i Skjern Bykirke fra 10-12. En dag kom der en lille pige hen til mig og spurgte frimodigt og forventningsfuld: ”Vil du være min ven?” Det gjorde mig glad med denne åbenhjertighed og direkte...

læs mere
Når I faster!

Når I faster!

Jesus siger ”når I faster” til sine disciple i Matthæusevangeliet 6,16. Han siger ikke ”hvis I faster!” Gennem mange år havde jeg ikke nogen praktisk forståelse og erfaring af det at faste

læs mere