Skjern Bykirke”Det er ikke godt, at mennesket er alene”
”Det er ikke godt, at mennesket er alene”

”Det er ikke godt, at mennesket er alene” Det konstaterede Gud ret hurtigt. Allerede ved skabelsens morgen. Det står i det andet kapitel i Bibelen. Senere i Bibelen vender Gud tilbage til dette og forklarer at: ”Det er bedre at være to end at være alene, for to får mere ud af deres fælles hårde arbejde. Hvis den ene falder, kan den anden hjælpe ham op, men hvis man er alene, kan ingen hjælpe en.” (Prædikerens Bog 4,9-10)

At isolere sig i længere perioder er hverken godt psykisk eller åndeligt. Psykisk bliver vi overladt til vores egne tanker og forestillinger, uden den gode og konstruktive samtale, der kan samle en op når man bliver mismodig eller vise omsorg i en presset situation. Åndeligt bliver vi afskåret fra det kristne fællesskabs nærvær og kærlighed, uden den fælles sang og bøn, men også afskåret fra nadverens gudsnærvær, der giver åndelig næring.

Det tovtrækkeri der foregår i øjeblikket mellem politikerne om hvilke områder af Danmark, der skal åbnes op, og hvilke der må vente, bør tage ovenstående i betragtning. Det er ikke fordi vi tager skade af at være alene i kortere perioder. Vi ser jo ofte Jesus i evangelierne trække sig tilbage for at være alene, enten sammen med disciplene, men også helt alene. En enkelt gang endda i 40 dage. Men det vi oplever i vores samfund nu, har stået på i mere end 40 dage nu.

Det er ikke kun økonomiske overvejelser, der skal ligge til grund for politikernes plan for genåbning. Her bør de psykiske og åndelige sider af livet også tages i betragtning. Ellers kan vi risikere at kuren bliver værre end sygdommen.

Det er ikke godt, at mennesket er alene.

broderlige hilsner – Morten Rugager Kristensen

Seneste blogindlæg

“Vil du være min ven?”

“Vil du være min ven?”

"Vil du være min ven?" Blogindlæg om fællesskab Hver tirsdag er der legestue i Skjern Bykirke fra 10-12. En dag kom der en lille pige hen til mig og spurgte frimodigt og forventningsfuld: ”Vil du være min ven?” Det gjorde mig glad med denne åbenhjertighed og direkte...

læs mere
Når I faster!

Når I faster!

Jesus siger ”når I faster” til sine disciple i Matthæusevangeliet 6,16. Han siger ikke ”hvis I faster!” Gennem mange år havde jeg ikke nogen praktisk forståelse og erfaring af det at faste

læs mere