Skjern BykirkeNyhedsbrev September 2016
Nyhedsbrev September 2016

ROBUST KRISTENDOM ANNO 2016

Højskoleforstander Henrik Nymann Eriksen har i et blogindlæg stillet følgende spørgsmål: “Hvad gjorde de første generationer af kristne så robuste, at de ikke bukkede under for det hedenske samfund, men tværtimod var så stor en kraft i Romerriget, at det ændrede samfundet i løbet af 400 år? “

Han svarer ved at henvise til aposten Paulus: I sine bønner for menighederne i de breve, vi har fra Paulus’ hånd, tegner sig et mønster:

Tro-håb-kærlighed

Gentagne gange takker han Gud for menighedernes tro på Jesus, deres håb om hans genkomst og deres indbyrdes kærlighed. Andre gange beder han om, at disse tre elementer må blive styrket hos dem, eller han beskriver det kristne liv ud fra de tre komponenter. Det ser ud til, at Paulus vurderede de første kristnes åndelige sundhed og robusthed ud fra disse tre pejlemærker.

En livsduelig kristendom var for ham en kristendom, hvor alle tre elementer var stærkt repræsenteret:

Troen på Jesus som frelser og herre.
Håbet om hans genkomst og den kommende verden.
Kærligheden og omsorgen i den kristne menighed og for dem udenfor.

Hvis et af elementerne stod svagt, var det et tegn på åndelig sårbarhed i menighederne. Men hvor alle tre elementer stod stærkt, var kristendommen sund og robust. Den var modstandskraftig nok til ikke bare at overleve presset fra det omgivende samfund, men bredte sig stille og roligt videre ud.

Måske har en robust kristendom i det efter-kristne Vesteuropa de samme kendetegn. Måske er det den samme treklang, vi skal spejde efter, bede om og arbejde på i Danmark, når vi føler presset fra sekulariseringens politiske korrekthed trænge os op i et hjørne.

Kristne enkeltmennesker og menigheder, som er kendetegnet af en stærk tro på Jesus Kristus, et levende håb om hans genkomst og kærlighedens inderlige dimension i det indbyrdes fællesskab og udadtil mod andre – det er en robust kristendom.


kirkefest-smalt-banner

Kirkefest i Skjern

Lørdag 1. oktober afholdes en landsdækkende kirkefest i Skjern. Skjern Bykirke er vært ved arrangementet, som foregår i Kulturcentret. Kirkefesten arrangeres af Evangelisk Luthersk Netværk.

Tilmelding: Af hensyn til frokost mm, bedes man tilmelde sig.

Tilmelding til kirkefesten

Betaling: 200 kr (inkl. Frokost), 100 kr u. frokost. (børn gratis)
Man kan vælge at betale online eller på selve dagen.

Børneprogram: Unge fra IMU Skjern-Tarm laver program for mindre børn om eftermiddagen.

Temaet for Kirkefesten er “KIRKEN UD OVER KANTEN”.

I tidligere tider har vækkelser ramt Skjern og omegn i flere omgange, til stor velsignelse for området. Er de tider forbi? Vækker Gud stadig folk – og hvad skal vi forvente i fremtiden og i vores egne liv?

Lad os mødes og sammen blive inspireret, udfordret og opmuntret!

Yderligere information om kirkefesten


Indsamling ved Bykirkens gudstjenester

I august måned blev der samlet kr. 10.323 ind til udbredelsen af evangeliet blandt det jødiske folk. Beløbet vil gå til Ordet & Israel.

I september samles der ind til Evangelisk Luthersk Netværk, se mere på  ELNs hjemmeside


Vigtige datoer

ELN Kirkefest i Skjern: Lørdag d. 1. oktober

 

 

Seneste blogindlæg

“Vil du være min ven?”

“Vil du være min ven?”

"Vil du være min ven?" Blogindlæg om fællesskab Hver tirsdag er der legestue i Skjern Bykirke fra 10-12. En dag kom der en lille pige hen til mig og spurgte frimodigt og forventningsfuld: ”Vil du være min ven?” Det gjorde mig glad med denne åbenhjertighed og direkte...

læs mere
Når I faster!

Når I faster!

Jesus siger ”når I faster” til sine disciple i Matthæusevangeliet 6,16. Han siger ikke ”hvis I faster!” Gennem mange år havde jeg ikke nogen praktisk forståelse og erfaring af det at faste

læs mere