Skjern BykirkeAnsatte og frivillige

Kontakt

Kirken

Præster, ansatte, bestyrelse og frivillige

 

Vores præster

To fuldtidspræster er ansat i Skjern Bykirke: Jens Lomborg og Morten Rugager Kristensen, og desuden supplerer Birger Juhl Nielsen dem som ulønnet hjælpepræst. Præsterne har hver nogle fokusområder, som de er særligt optagede af og primært ansvarlige for.

Arbejdet som præst i Skjern Bykirke er generelt meningsfuldt, men én ting slår alle andre opgaver: At følges med mennesker i deres liv med Gud! 
Tag frimodigt kontakt. Præsterne vil altid møde dig i øjenhøjde, og de har ubetinget tavshedspligt.

Kontakt en ansat

Vi har i Skjern Bykirke ansat ressourcepersoner til at løfte kirken på udvalgte områder, og her kan du læse mere om deres arbejdsområde og opgaver i kirken. Hvis du har spørgsmål eller spændende tanker om arbejdsområdet, er du altid meget velkommen til at kontakte dem

  • Øvrige medarbejdere

Kontakt bestyrelsen

Bestyrelsen er kirkens ledelse, som vælges af kirkens medlemmer på årets generalforsamling. I store og små beslutninger er deres fokus at skabe bedst mulige rammer for, at Skjern Bykirke kan leve op til sin vision og formål om at kalde mennesker til tro. Og for at vores kirke aldrig begrænses til mursten og en fysisk placering. Men at vi sammen er kirke, der hvor vi er, fordi vi er et fællesskab af kristne.

Kontakt en områdeansvarlig

Et væld af aktiviteter foregår i Skjern Bykirke, og en lang række opgaver skal løftes. Rigtig mange frivillige er engageret, og for at skabe det bedste overblik og de letteste arbejdsgange, står en hovedansvarlig i spidsen for hvert område i kirken. Her kan du finde informationer om områderne i kirken og få overblik over, hvem der er ansvarlig for de forskellige. Du er meget velkommen til at kontakte de områdeansvarlige ved spørgsmål mm.

  • Frivillige
FÆLLESSKABER

Mød vores fællesskaber

AKTIVITETER

Børn og Unge